Aplikace Mr. Lin(x)

Co je to?
Caching v Čechách
  TEN-34 CZ mesh
  CZ-ISP mesh
Technologie
Odkazy
 

CZ-ISP mesh

Komerční poskytovatelé Internetu v celém světě si uvědomují, že vyrovnávací servery znamenají přínos pro jejich zákazníky i pro ně samotné, a snaží se vytvářet si vlastní soustavy vyrovnávacích serverů. To platí i o poskytovatelích Internetu v České republice - téměř všichni si již vytvořili více či méně košaté vyrovnávací soustavy, přes které směrují provoz svých zákazníků. Limitujícím místem pro brouzdání po Internetu bývají totiž zpravidla zahlcené zahraniční linky, které mohou cache-servery uvolnit. Snížení provozu na zahraničních linkách a poskytování lokálních kopií dokumentů tak výrazně zlepší kvalitu práce s Internetem pro jejich zákazníky.

Možnost vzájemné komunikace cache-serverů a sdílení dat ve vyrovnávacích pamětech otvírá nové možnosti ve spolupráci jinak konkurenčních společností. Jelikož úspěšnost libovolné soustavy cache-serverů roste s počtem členů, a protože většina poskytovatelů se účastní tzv. peeringu, tedy výměny vnitrostátního provozu s ostatními českými poskytovateli prostřednictvím NIXu, vytvořením sourozeneckých vazeb mezi vyrovnávacími servery jednotlivých providerů se zvýší šance na nalezení blízké kopie požadovaných dokumentů.

Následující obrázek zobrazuje sourozenecké vazby mezi kořenovými vyrovnávacími servery jednotlivých poskytovatelů. Komunikace mezi servery probíhá protokolem ICP.

ISP:Kontakt:
InWay Jiří Randus
Telenor Internet Andrew Zhilenko
Bohemia Net Jiří Placatka
GTS Martin Mareš
PVT Martin Svoboda
Netforce Martin Stejskal
INEC Net Petr Staněk
CzCom Jiří Hybl
Video On Line Vašek Petříček
Czech Net Petr Bárta

 

Copyright: Jiří Randus