Aplikace Mr. Lin(x)

Co je to?
Caching v Čechách
  TEN-34 CZ mesh
  CZ-ISP mesh
Technologie
Odkazy
  Úkolem cachovacího projektu na TEN-34 CZ bylo vytvořit systém vzájemně spolupracujících vyrovnávacích WWW serverů (WWW proxy cache), který by podstatným způsobem zefektivnil využívání služby WWW v českém akademickém prostředí.

Cílem projektu bylo navrhnout vhodné uspořádání a způsob vzájemné spolupráce jednotlivých serverů, systém uvést do provozu a sledovat jeho chování pod reálnou zátěží, s následným vypracováním dokumentace, která by popisovala stávající systém vyrovnávacích serverů a poskytovala návod na jeho využívání pro instituce začleněné do projektu TEN-34 CZ. Velkou výhodou při řešení je rychlé spojení mezi servery (34 Mbps) - přestože se jednotlivé servery nacházejí v různých městech republiky, mohou spolupracovat stejně těsně, jako kdyby se nacházely v jedné místnosti.

Projekt je provozován na devíti vyrovnávacích serverech v sedmi velkých univerzitních městech České republiky: v Praze, Brně, Plzni, Liberci, Hradci Králové, Českých Budějovicích a Ostravě. Vyrovnávací servery spolu komunikují protokoly ICP a cache-digest. Technické parametry této struktury serverů jsou poměrně úctyhodné -- celkový diskový prostor překračuje 150 GB, přenesený objem dat se pohybuje v řádech desítek gigabajtů za den. Dosažená úspěšnost úspory dat se pohybuje kolem 50 %. V současné době se jedná o největší caching projekt v ČR.

Město:Kontakt:
Praha Vladimír Smotlacha, Tomáš Košnar
Brno Bohuslav Moučka
České Budějovice Jaroslav Kysela
Hradec Králové Jindřich Andrš
Liberec Pavel Satrapa
Ostrava Jan Haluza
Plzeň Miloš Wimmer

WWW prezentace o tomto projektu obsahuje množství informací o technické realizaci, statistik a návodů pro správce WWW serverů i pro uživatele. Je k dispozici na URL http://cache-lb.ten34.ces.net/.

 

Copyright: Jiří Randus